Om ProEnviro

Miljövänlighet – ordet som blivit allt mer aktuellt de senaste åren. Detta upplever vi som positivt och miljön har blivit ett viktigt ämne att prata om i både politik och skola.

Vi ville också vara med i detta och tänkte ”Hur kan vi göra skillnad och hjälpa till på vårt sätt?” och svaret blev att vara positiv. Vi på ProEnviro har valt att fokusera på det positiva om miljön. Hur DU kan bli så miljövänlig som möjligt, inte hur du förstör världen. Hur du kan göra störst skillnad – hur du kan hjälpa till med din del av miljön. Det kan bli svårt att göra rätt när alla pratar om att göra fel. Vi vill göra det omvända – hjälpa dig att göra rätt.

ProEnviro – För ett miljövänligt leverne och det positiva med miljön